Individuele RT op school

Het kan zijn dat het voor een kind prettig is om een-op-een begeleiding te krijgen. In alle rust werken aan bijvoorbeeld lezen, spelling of rekenen zodat het kind beter bij de leerstof in de klas aan kan sluiten. 

Bij hulpvragen op sociaal-emotioneel gebied of welbevinden, kan coaching ingezet worden.

Heeft jouw leerling baat bij een periode intensieve een-op-een begeleiding? Dan is individuele RT een goed idee!

Neem contact op