RT op school

Wij brengen onze kennis, ervaring en enthousiasme graag de school binnen met als doel de school te ondersteunen bij hun hulpvragen. In afstemming met de school bepalen we de inhoud van de RT. RT op school kan gefinancierd worden vanuit NPO-gelden, beschikbaar gesteld om scholen te helpen hun coronavertragingen aan te pakken. RT op school kan ook gefinancierd worden vanuit arrangementsgelden, LWOO-gelden, specifieke subsidies of vanuit de eigen middelen van school.

Op KBS De Burchtgaarde hebben we in het schooljaar 2020-2021 aan 4 groepen wekelijks groeps-RT gegeven vanuit de coronagelden. In 2021-2022 mochten we op een vergelijkbare manier aan de slag op NBS De Hoogakker. Megatoffe opdrachten, waar wij, de kinderen en de leerkrachten blij van werden! We hebben de kinderen zien groeien, zowel didactisch als in hun zelfvertrouwen en competentiebeleving.

Op het Newman College zijn we in 2022 gestart met LWOO-begeleiding aan een groep leerlingen en in 2023 is daar een groep met dyslexiebegeleiding bij gekomen.

Wat bieden we aan bij RT op school?
Groeps-RT
Individuele RT

Klik hier voor onze tarieven voor RT op school!